{literal} {/literal}

{if 'Mihail OSENIEV | Locuinţe în credit' != ""}

Credite ipotecare de la BCR Chişinău pentru clienţi cinstiţi, muncitori şi oneşti

Mihail OSENIEV | Locuinţe în credit

{else}

Credite ipotecare de la BCR Chişinău pentru clienţi cinstiţi, muncitori şi oneşti

{/if} {if '' != ""}

{/if}

Cînd am aflat că la Banca Comercială Română Chişinău S.A. este posibil de a obţine un credit ipotecar avînd un venit lunar de familie de doar 7 mii lei, trebuie să recunosc că nu am crezut. Mi s-a părut un lucru improbabil, mai ales în condiţiile de astăzi ale R.Moldova. Deşi aveam alte chestiuni urgente de rezolvat, m-am îndreptat spre BCR Chişinău, chiar dacă nu am nevoie de ipotecă. Pentru a pune toate punctele pe „i” la acest capitol, am discutat cu directorul executiv retail al BCR Chişinău, Sergiu Bulbaş.

Profit: Domnule Bulbaş, este adevărat că la BCR Chişinău poţi obţine credit pentru procurarea unui apartament, chiar dacă din suma necesară în acest scop solicitantul are doar 10% din economii personale, iar venitul mediu lunar al familiei constituie 7 mii lei? Acest lucru nu reprezintă doar o acţiune de PR?

Sergiu Bulbaş:
Banca noastră propune o ofertă unică şi reciproc avantajoasă pe piaţa serviciilor bancare din Moldova pentru persoanele fizice care doresc să investească în imobil. În cazul în care persoana are un venit stabil de 7 mii lei şi 10% din costul locuinţei acumulaţi din economii proprii, atunci poate obţine un credit. Apropo, în unele cazuri economiile proprii pot constitui şi 5% din suma creditului şi posibilitatea de a achita din venitul lunar suma de 3,3 mii lei pentru achiziţionarea locuinţei la un preţ de pînă la 25 mii euro, de exemplu.

Profit: Pare atît de simplu. Reiese că fără careva recomandări solide şi garanţii, oricine din stradă poate veni şi obţine un credit? Este tentant, dar greu de crezut…

S.B.:
Noi oferim credite clienţilor care au un loc permanent de muncă şi un venit lunar stabil. Cît priveşte clienţii, atunci aceştia, într-adevăr, vin la bancă, cum spuneţi Dvs., din stradă. În acelaşi timp, banca are o abordare individuală faţă de fiecare client în parte. În cadrul BCR Chişinău există un sistem de evaluare în baza căruia putem determina capacitatea de plată a clientului, fapt care ne permite să alegem cea mai bună variantă pentru creditare.

Avem o abordare flexibilă faţă de examinarea veniturilor clientului, ţinînd cont de salariul lui (obţinut la locul de muncă de bază şi cele suplimentare), premii, bonusuri ş.a. BCR Chişinău calculează suma creditului în aşa mod încît veniturile debitorului să fie suficiente atît pentru stingerea creditului, cît şi pentru întreţinerea familiei.

Profit: Banca nu are temerea că, primind creditul, clientul poate să devină ulterior insolvabil?

S.B.:
Un asemenea risc întotdeauna persistă, dar ţinînd cont de faptul că imobilul reprezintă garanţia împrumutului, atunci debitorul are o motivaţie pentru a achita creditul. Imobilul gajat este deja proprietatea lui, deoarece creditul este acordat doar după ce acesta prezintă un document în care este indicat faptul că apartamentul, într-adevăr, îi aparţine şi a fost gajat pentru ipotecă.

Profit: Dar în acest caz cel care vinde locuinţa este nevoit să dea imobilul personal în proprietate străină, fără a primi banii în schimb.

S.B.:
În aceste cazuri garantul pentru achitarea costului apartamentului între vînzător şi cumpărător devine banca. Pentru aceasta, pe un cont deschis special, este transferată suma creditului şi contribuţia personală a cumpărătorului, iar vînzătorul primeşte banii imediat ce tranzacţia privind transferul proprietăţii de la o persoană la alta a avut loc. Sper să nu credeţi că banca noastră nu-şi îndeplineşte pe deplin obligaţiunile.

Profit: Nu cred. Dar care este garanţia principală că acest credit va fi restituit?

S.B.:
Această garanţie o reprezintă venitul lunar al debitorului.

Profit: În acest caz clientul devine dependent de bancă pentru o perioadă îndelungată de timp. Ce cîştigă el, de exemplu, în comparaţie cu locuinţa închiriată. Mai mult decît atît, traiul într-o locuinţă arendată îl costă mai puţin.

S.B.:
În Chişinău, plata lunară pentru un apartament închiriat constituie de la 150 la 200 euro. Asta în condiţiile în care pentru perioada închirierii locuinţei, într-o măsură sau alta, este necesar şi de a-l amenaja. Şi dacă este să locuieşti în această locuinţă, de exemplu, de la 10 ani în sus, atunci plata pentru arendă constituie 18-24 mii euro, deşi în această perioadă imobilul nu devine proprietate personală. Noi oferim clientului posibilitatea de a achita lunar aceeaşi sumă (sau puţin mai mult), dar pentru o locuinţă proprie.

Acordarea creditului pentru procurarea unui apartament cu o cameră l-am adus doar în calitate de exemplu. Debitorul, la dorinţă, poate achiziţiona şi un apartament mai mare sau, dimpotrivă, o garsonieră. Banca poate acorda un credit ipotecar nu doar pentru procurarea sau construcţia unei locuinţe, dar şi pentru amenajarea acesteia. Dorinţele clientului sînt limitate doar de posibilităţile sale. În acelaşi timp, dacă pe viitor venitul îi permite, clientul poate stinge creditul în termene mai restrînse. Aş vrea să menţionez că din toate băncile din Moldova, doar BCR Chişinău acordă credite pentru achiziţionarea locuinţei pe un termen de 30 de ani.

 


Profit: Fără plata dobînzii pentru stingerea creditului înainte de termen?

С.Б.:
În funcţie de tipul de credit ales. Cu toate acestea, suma achitată de client pentru stingerea creditului înainte de termen nu va fi atît de semnificativă în comparaţie cu procentele acumulate. În medie, aceasta constituie 1% din suma creditului achitat.  

Profit: Viaţa, în special în ţara noastră, este imprevizibilă. Astăzi avem un serviciu care nu este rău plătit, iar mîine - nu. Poate interveni o boală, iar veniturile să se reducă brusc. Creditul şi rata dobînzii trebuie însă achitate. Nu vei putea achita, te vei îndatora, iar proprietatea ta va fi vîndută la licitaţie. Cum este să te trezeşti, în adevăratul sens al cuvîntului, în stradă?

S.B.:
În aceste cazuri, de regulă, noi intrăm în situaţia clienţilor noştri şi le propunem cea mai optimă variantă de soluţionare a problemei. De exemplu, restructurăm creditul, modificînd graficul de achitare a plăţilor şi oferind un termen preferenţial de achitare. De asemenea, oferim clientului dreptul, fie chiar şi pentru o perioadă scurtă de timp, de a achita doar dobînda pentru credit. Toate aceste măsuri permit clientului să depăşească dificultăţile financiare temporare, deoarece suma lunară de achitare a creditului se micşorează semnificativ.

Profit. Există multe cazuri de vînzare a apartamentelor prin intermediul licitaţiilor din cauza insolvabilităţii debitorului?

S.B.:
În rezultatul acordării creditelor, în ultimii doi ani nu a fost înregistrat nici un caz de acest gen. La aceasta a contribuit în mare parte şi faptul că, înainte de acorda creditul, noi examinăm minuţios posibilităţile financiare ale clienţilor noştri, cu bun-simţ şi muncitori, care au un loc de muncă permanent şi un venit stabil.

Mai mult decît atît, suplimentar, clientului i se propune să-şi asigure viaţa şi pierderea capacităţii de muncă. Dacă, de exemplu, debitorul îşi pierde brusc capacitatea de muncă, atunci responsabilitatea pentru achitarea creditului trece nu asupra familiei acestuia, ci asupra companiei de asigurări. Cu alte cuvinte, suma primită pentru asigurare poate fi îndreptată la achitarea integrală a creditului. Această practică este foarte răspîndită, de exemplu, în ţările Uniunii Europene.

Profit: Care este suma anuală a acestei asigurări?

S.B.:
Contribuţia de asigurare este stabilită în funcţie de mărimea sumei asigurate, vîrsta persoanei asigurate, grupul de risc ş.a. Dacă suma creditului este echivalentă cu 25 mii euro, atunci contribuţia anuală constituie aproximativ 100 euro.

Profit: În opinia Dvs., care sînt perspectivele dezvoltării pieţei ipotecare în Moldova?

S.B.:
Ţinînd cont de faptul că achiziţionarea locuinţei reprezintă pentru mulţi o prioritate, sînt convins că volumul creditelor ipotecare va avea un trend ascendent. În ţările UE, de exemplu, portofoliul ipotecar constituie circa 50% din PIB.■