Profitразделитель ссылочного текста №_12_2023, decembrie 2023

Compact este un maraton, nu un sprint

Investiţii & Impact

Guvernul R.Moldova a semnat în ianuarie 2010 cu Corporaţia Provocările Mileniului (CPM) din SUA Acordul Compact privind acordarea unei asistenţe sub formă de grant în sumă de $262 mil. pentru dezvoltarea economică şi reducerea sărăciei. Este unul dintre cele mai importante acorduri de asistenţă semnate de Moldova de la obţinerea independenţei în 1991. Leslie McCuaig, Director pe Ţară la CPM, este ferm convinsă că Moldova are capacitatea de a utiliza eficient această asistenţă şi că programul va fi unul de succes. În acelaşi timp, oficialul american subliniază faptul că „Compact este un maraton, nu un sprint”, de aceea cetăţenii moldoveni nu ar trebui să aştepte rezultate imediate. Într-un interviu acordat în exclusivitate revistei Profit, Leslie McCuaig vorbeşte despre implementarea Programului Compact, despre primele succese şi primele provocări, precum şi despre impresiile sale despre Moldova.

Profit: Dnă McCuaig, credeţi că R.Moldova are capacitatea de a absorbi cele $262 mil. acordate de Guvernul SUA şi, cel mai important, de a le utiliza eficient?

L.M.:
Răspunsul la această întrebare este „da”, un „da” foarte sigur. Guvernul R.Moldova şi cel al SUA au parcurs un drum lung pentru ca ţara Dvs. să fie eligibilă pentru Compact. Aş vrea să subliniez faptul că în lume există doar 22 de Programe Compact, iar numărul ţărilor care ar dori să beneficieze de aceste programe este cu mult mai mare. Însuşi faptul că Moldova a fost selectată pentru a participa la Programul Compact este o mare realizare.

Guvernul R.Moldova a format o structură specială – Fondul Provocările Mileniului Moldova  (FPM Moldova), care este condusă de Valentina Badrajan – un lider formidabil şi extrem de competent. Echipa dnei Badrajan este formată din adevăraţi profesionişti. Sîntem ferm convinşi că sub conducerea Valentinei  Badrajan aceşti bani vor fi utilizaţi eficient.

Profit: Programul Compact constă din două proiecte – Tranziţia la Agricultura Performantă şi Reabilitarea Drumurilor. Cine a selectat aceste domenii şi de ce?

L.M.:
Proiectele au fost propuse de Guvernul R.Moldova în februarie 2008 după o cooperare de aproape un an cu CPM. Moldova a înaintat mai multe proiecte pentru finanţare, inclusiv cele menţionate.

La luarea deciziei finale s-a ţinut cont de studiile care arată că sectorul agricol dispune de un potenţial enorm în R.Moldova. În particular, tranziţia la agricultura performantă ar putea contribui semnificativ la reducerea sărăciei în localităţile rurale. Cît priveşte investiţiile în drumuri, cred că nu este necesar să menţionez că în Moldova există probleme serioase la acest capitol.

Angajamentul nostru este de a investi în domeniile care vor ajuta populaţia, dar şi unde investiţiile vor avea un impact pozitiv şi de lungă durată. Credem că aceste două proiecte vor contribui semnificativ la prosperitatea ţării.

Profit: Revista noastră se axează mai mult pe subiecte financiare şi economice, din această cauză credem că cititorii noştri ar fi interesaţi să ştie cum exact va fi acordată această asistenţă financiară. A fost deja selectată banca prin care mijloacele financiare vor fi alocate? Cred că orice bancă ar dori să fie partenerul Programului Compact.

L.M.:
În primul rînd, aş vrea să menţionez faptul că toate sursele financiare ale programului sînt administrate de un agent fiscal extern – Louis Berger, care are deschis un oficiu la Chişinău. Guvernul R.Moldova şi CPM se bazează pe Louis Berger pentru a fi siguri că procesul de administrare a banilor este transparent şi corect. Sursele financiare pentru implementare – care reprezintă cea mai mare parte a fondurilor – sînt acordate de către Trezoreria americană direct companiilor care cîştigă contractele pentru efectuarea lucrărilor şi aceşti bani nu trec prin sistemul bancar din Moldova. Acestea din urmă pot angaja subcontractori care vor achita salarii cetăţenilor moldoveni şi vor cheltui aceşti bani pe piaţa din Moldova, contribuind, astfel, la dezvoltarea economiei ţării.

Banii care trec prin sistemul bancar moldovenesc sînt cei folosiţi de FPM Moldova pentru cheltuieli operaţionale. A fost organizat un tender care a fost cîştigat de Moldova-Agroindbank. Deci Moldova-Agroindbank este banca ce deserveşte FPM Moldova dar, după cum am menţionat deja, această bancă nu operează cu sumele de bani la care mulţi se gîndesc atunci, cînd aud de Compact.

Profit: Care sînt asemănările şi deosebirile dintre Programul Compact implementat în Moldova şi cele implementate în alte state?

L.M.:
Dintre fostele republici sovietice, Programe Compact au mai fost implementate în Armenia şi Georgia. Programul  din Armenia este cel mai aproape de R.Moldova – acesta, de asemenea, include proiecte de reabilitare a drumurilor şi de modernizare a sistemelor de irigare. În Georgia, Programul Compact prevede investiţii în reabilitarea drumurilor şi în sistemul energetic.

Asemănări cu Georgia şi Armenia există la capitolul suprafaţa ţării, numărul  populaţiei şi al forţei de muncă. Moldova dispune de o forţă de muncă înalt calificată şi acesta este un mare avantaj.

Multe ţări în care CPM investeşte sînt situate în Africa şi în alte părţi ale lumii unde există mai multe provocări din punct de vedere geografic. Multe dintre aceste ţări sînt situate mai departe de pieţele de desfacere, au o infrastructură şi un sistem educaţional mai puţin dezvoltat.

Deoarece acesta este cel de-al 20-lea Program Compact, CPM dispune deja de o experienţă vastă în ceea ce priveşte implementarea acestor programe. Mulţi dintre membrii echipei noastre au lucrat în programe similare în alte ţări, au învăţat anumite lecţii, au tras concluziile de rigoare şi cred că acesta este un alt mare beneficiu.

Profit: Care credeţi că sînt principalele provocări în implementarea Programului Compact în R. Moldova?

L.M.
: Cred că provocările sînt aceleaşi peste tot. Una dintre provocări este timpul – durata Programului Compact este de exact cinci ani. Programul a început la 1 septembrie 2010 şi se va încheia exact peste cinci ani - la 31 august 2015.  În al doilea rînd, Compact este întotdeauna un program ambiţios. Toţi membrii echipei doresc să facă cît mai mult posibil, iar agenda pentru cinci ani este foarte încărcată.

Profit: Sînteţi plină de energie şi optimism în legătură cu implementarea acestui program. Vedeţi aceeaşi sclipire şi în ochii colegilor moldoveni, dar, în special, în ochii oamenilor simpli, adevăraţii beneficiari ai acestui program?

L.M.:
Da, văd. Pe de altă parte, sîntem abia la faza iniţială de implementare a programului. Echipa FPM Moldova este foarte profesionistă şi dedicată acestui program. Una din îngrijorările mele este că mulţi angajaţi ar putea să se epuizeze, deoarece muncesc mult şi sînt foarte entuziasmaţi de program. Dar, cum spunem noi uneori, Compact este un maraton, nu un sprint.

Profit: Putem vorbi deja despre primele succese şi poate despre primele probleme în implementarea acestor proiecte?

L.M.:
În primul rînd, un mare succes a fost însăşi intrarea în vigoare a proiectului la 1 septembrie 2010, deoarece a fost necesar de îndeplinit o serie de condiţii pentru ca acest lucru să se întîmple. Un alt succes este crearea FPM Moldova care lucrează cu viteză maximă. De asemenea, au fost acordate deja cinci sau şase contracte importante, iar un alt contract urmează să fie acordat în viitorul apropiat. Acest lucru, de asemenea, reprezintă un succes enorm pentru primul an de activitate.

Către luna iunie urmează să fie gata 95% din designul porţiunii de drum ce urmează a fi reabilitat, după care se va trece la faza de construcţii, care însă nu înseamnă dislocarea echipamentului pe teren. Faza de construcţii începe cu un tender internaţional pentru acordarea contractelor de construcţii, care necesită timp şi atenţie.

Designul unei magistrale auto înseamnă studii de fezabilitate, proiecte inginereşti şi de scurgere a apelor etc. Porţiunea de drum Sărăteni-Soroca va fi una foarte modernă, iar la construcţia ei vor fi utilizate proiecte inginereşti şi materiale de cea mai bună calitate. În plus, aducem cu noi standarde americane şi internaţionale în ce priveşte mediul înconjurător. Este un proces lung pentru implementarea căruia este nevoie de timp. Dar voi repeta încă o dată că Compact este un maraton, nu un sprint. Construcţia nemijlocită a drumului durează aproximativ un an, iar înlocuirea ţevilor la sistemele de irigare durează unul sau doi ani. În acelaşi timp, Compact este prevăzut pentru cinci ani şi acest lucru induce în eroare multă lume deoarece ei doresc să vadă drumul reparat imediat. Toţi doresc ca procesul de construcţie să înceapă cît mai repede, dar pentru ca lucrurile să fie făcute bine este nevoie de multă planificare.

Profit: Deci este nevoie de timp pentru a construi un drum care să fie într-o stare bună şi peste 50 de ani?

L.M.:
Exact. Sperăm că lucrările vor fi în toi către mijlocul anului 2012, iar asta înseamnă foarte curînd.
Cît priveşte problemele – cred că acestea apar întotdeauna atunci cînd este vorba de implementarea unor proiecte ambiţioase şi de anvergură: timpul este nefavorabil, cineva se îmbolnăveşte, se mai îmtîmplă şi schimbări la nivel politic. Dar noi sîntem aici anume pentru a ajuta la soluţionarea acestor probleme. În primele şapte luni de activitate nu ne-am confruntat cu careva problemele semnificative.

Profit: Care sînt primele impresii despre Moldova? Simţiţi că moldovenii sînt interesaţi în asistenţă financiară străină, dar, şi mai important, în experienţa şi sfaturile Dvs. sau mulţi dintre ei continuă să fie ghidaţi de principiul: „Nu ne învăţaţi cum să trăim, mai bine ajutaţi-ne cu bani”.

L.M.:
Da, moldovenii sînt interesaţi de acest proiect, sînt extrem de receptivi şi dornici de a învăţa cît mai multe. Am vizitat Moldova pentru prima dată în 1988 şi îmi place să glumesc cu colegii de la CPM că eu am fost în Moldova înainte ca mulţi dintre ei să ştie de existenţa ei. Am venit în Moldova în calitate de student la Facultatea istoria şi literatura sovietică, precum şi la Facultatea de business, o combinaţie văzută de mulţi atunci drept o nebunie. În vacanţă, împreună cu fermieri din SUA, am călătorit prin Ucraina şi Moldova pentru a studia activitatea fermelor colective şi de stat. Am fost impresionată atunci şi sînt impresionată şi acum de frumuseţea acestei ţări, de ospitalitatea şi căldura oamenilor. Întorcîndu-mă în Moldova peste aproximativ 20 de ani, am văzut o schimbare enormă în capitalul uman. Cred că străinii care vin aici nu doar dau lecţii, dar şi învaţă foarte multe lucruri noi.

Profit: În trecut Moldova a mai beneficiat de asistenţă financiară internaţională pentru reconstrucţia drumurilor. Din păcate, calitatea drumurilor reparate lasă mult de dorit. În acest context, întrebarea mea este: ce va face Compact pentru a fi sigur că nu vor apărea probleme de calitate pe segmentul de 93 km de drum ce urmează a fi reconstruit între localităţile Sărăteni şi Soroca?

L.M.:
Este o întrebare foarte bună. Voi începe prin a spune că CPM are experienţă enormă în construcţia drumurilor, iar echipa noastră include ingineri care au construit şi reparat drumuri în mai multe ţări ale lumii. Procesul de supraveghere, monitorizare şi evaluare a lucrărilor este foarte strict. De două ori pe an se efectuează procesul de audit. Construcţia drumurilor este un proces complicat în toată lumea, iar probleme pot apărea nu doar în ţările în curs de dezvoltare. Din aceste considerente, noi avem încredere, dar avem şi un proces continuu de monitorizare.

Profit: Au fost deja selectate companiile care se vor ocupa de reabilitarea drumului?

L.M.:
Compania care se ocupă de designul drumului a fost selectată încă înainte ca să intre în vigoare Compact. Este vorba de compania americană Nathan Associates care a fost contractată direct de CPM. Lucrul asupra designului drumului va fi finalizat în vara anului curent. După care va începe procesul de selectare a companiilor pentru construcţia drumului. O companie poate cîştiga concursul pentru reconstrucţia unui pod, altă companie pentru efectuarea lucrărilor de scurgere a apei etc.

Profit: Cine are mai mari şanse de a cîştiga subcontracte pentru reabilitarea drumurilor: companiile locale sau cele străine?

L.M.:
Depinde de contract. Orice companie poate participa la tender. Există consorţii internaţionale care aplică pentru contracte mai mari. Acestea includ, de obicei, şi companii moldoveneşti. Este imposibil să faci careva lucrări fără parteneri locali, iar investiţiile făcute în economia locală sînt foarte importante. De fapt, întregul acest proiect este o investiţie enormă în economia moldovenească.

Profit: Vă aflaţi în Moldova deja de şapte sau opt luni. Uitîndu-vă dintr-o parte, care credeţi că ar fi cele trei lucruri care ar putea contribui la îmbunătăţirea situaţiei economice din Moldova?

L.M.:
Pentru a se dezvolta, economia unei ţări are nevoie de investiţii. De asemenea, sînt importanţi şi factorii politici – combaterea corupţiei, a traficului de fiinţe umane şi crearea unui cadru legal transparent în care oamenii de afaceri străini să aibă încredere.

Referitor la sectoarele în care CPM investeşte, cred că Moldova dispune de potenţialul necesar pentru a fi competitivă şi pentru a deveni un lider în sectorul agricol. Moldova este o ţară relativ mică, iar schimbările pot fi întotdeauna făcute mai uşor într-o ţară de dimensiunile Moldovei.

Investiţiile făcute în reconstrucţia unei porţiuni de drum pot ajuta la atragerea investiţiilor în alte magistrale importante. Avînd drumuri bune, Moldova ar putea deveni o cale de tranzit către Europa.

 

Comentarii [2]

Comentariu
  • 04.04.2015 01:55:31
  • 12.09.2015 07:16:18 doamna Nora
    Ai nevoie de un împrumut de urgen?a? e?ti în datorii? ave?i nevoie de împrumut de urgen?a pentru a finan?a afacerea dvs. ?, ai fost refuzat de banca dvs., va face?i griji nici mai mult, serviciile noastre sunt rapid, u?or ?i împrumuturi Secure acum în orice circumstan?e. Împrumuta pâna la 2.000 de euro - 1,000.000 euro de azi! Contactati-ne cu informatii de împrumut la acest e-mail: [email protected] Nota: Ve?i a?tepta un raspuns preliminar ?i finan?are în 24 de ore Salutari. doamna Nora

Adauga-ţi comentariu

© 2008 "Profit"

 

În cazul preluărilor materialelor de pe site este necesară indicarea sursei Profit.md
Sesiuni curente:
12
Afişări de site:
2488538
Vizitori unici:
5275554

WebArt Pro